و باز هم اسراییل

مصحبت‌های زیباکل به گمانم برایش گران تمام خواهد شد. او حرفی را تکرار کرد که هاشمی رفسنجانی پیش از ردّ صلاحیت زده بود و بی‌تردید در تصمیمِ حکومت بی‌تأثیر نبود: اینکه ما به طورِ مستقیم و ریشه‌ای با اسراییل مشکلی نداریم و حداکثر کاری که می‌بایستی بکنیم حمایت از اعراب برای احقاقِ حقوقشان است. همانطور که ممکن است از مسلمانان کشمیر یا شیعیان بحرین هم دفاع کنیم. اما اوضاع نباید اینگونه باشد که حیات و مماتِ خود و اولویت‌دهیِ اقتصاد و فرهنگ و سیاستِ خارجی را به سیاستِ «نابودیِ اسراییل» گره بزنیم. مخصوصاً که تشکیلِ دولتِ اسراییل تصمیمِ سازمان ملل است و ما اگر به این تصمیمات پایبند نیستیم بهتر است از این سازمان خارج شویم و پیامدهای آن را نیز بپذیریم. رفتارِ یک بام و دو هوایی در خورِ کشورهای متمدن نیست.

برخی صاحبِ این عقیده هستند که چنانچه نظام در مسیرِ توصیه‌شده توسطِ هاشمی رفسنجانی به عنوانِ یکی از استوانه‌های انقلاب که نگاهی عملگرا و توسعه‌محور به قضایا دارد گام بردارد شاهدِ تغییراتی بنیادین و سریع در راستای پیشرفت و تعالی خواهیم بود. منابع مالی و معنوی که بی حساب و کتاب و بی‌نظارت برای کمک به «نابودیِ اسراییل» خرج می‌شود به سمتِ زیرساخت‌های فرهنگی و ارتباطاتی سوق داده خواهند شد. روابط با غرب و بالاخص آمریکا بهبود خواهد یافت و جامعه‌ی بین‌املل ایران را به عنوانِ کشوری ستیزه‌جو و قانون‌گریز نخواهد شناخت. گردشگری ارتقاء خواهد یافت، شغل‌های پرشماری ایجاد خواهد شد، دیوارِ بی‌اعتمادی فرو خواهد ریخت و جامِ فرهنگِ ایران از فرهنگ‌های دیگر لبریز خواهد شد که یقیناً به تعالیِ آنها و بالا رفتنِ سطحِ  دانش و شعورِ عمومی کمک خواهد کرد.

شاید بهترین کار برای آگاهی‌بخشی به مسئولین و جامعه در این میان مرورِ سابقه‌ی اعراب در ستیز با اسراییل باشد. بالاخص تجربه‌ی جمال عبدالناصر نمونه‌ای روشن و قابلِ تعمیم است. پژوهش‌گران می‌توانند به ریشه‌های شکستِ مفتضحانه‌ی ناصر بپردازند. شاید در نهایت مشخص شود که وقتی نگاهِ ایدئولوژیک جای نگاهِ دانش‌محور و شایسته‌سالارانه را می‌گیرد، یک کشور محکوم به شکست و قبولِ حقارت و نکبت خواهد شد، هر چقدر هم اهدافی که برای خود تعریف می‌کند به ظاهر والا و معنوی و انسانی باشند‌ و هر چقدر توده‌ها از آن پشتیبانی کنند. باید در این خصوص بیشتر نوشت.

نگارش دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>