حرف مفت مالیات ندارد

مهدی جامی از معدود ایرانیانِ خارج از کشور است که در عینِ دلسوزی و باکفایت و پرمطالعه نیز هست. او اخیراً نوشته‌ای از لیلاز در صفحه‌ی فیس‌بوکش بازنشر کرده که تاسف‌بار بود. دو نظر راجع به انتخابات و پیش از شروعِ رای‌گیری درفشانی کردم . اولی ذیل مطلب جناب جامی بود برای ثبت در تاریخ. من لیلاز رو به عنوان تحلیل‌گر اقتصادی قبول دارم. اما نظر سیاسی دادنش مثل اینه که متخصص زنان و زایمان در رابطه با مرغوبیت سنگ معدن دادِ سخن بده! هر...

ادامه‌ی یادداشت