اجنبی‌ستیزیِ حاد

 داریوش سجادی را بسیاری به واسطه‌ی زخم قلم‌هایش می‌شناسند. او با آنکه خود را اصلاح‌طلب می‌داند، اما به سیاست‌های نظام وفادار است و معتقد به این نیست که آرمان‌های انقلاب چندان منحرف شده باشند. تیغِ قلمِ وی اکثر منتقدانِ نظام را می‌نوازد و وفاداری‌اش به عقیده‌ای که دارد باعث می‌شود اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را در نقدهایش به یک چوب براند. این نان به نرخ روز نخوردن در روزگاری که سالوس و ریا همه‌گیر شده غنیمتی‌ست. با این وجود...

ادامه‌ی یادداشت

بیلی بهرِ باغچه‌مان

نظر متینی از جانب آقای جعفری ذیل مطلب «اسراییل: دردِ بی‌شفا، بهانه‌ی جفا، دست‌آویزِ بقا» نوشته شد که به گمانم پاسخش ارزشِ یک یادداشتِ جداگانه داشته باشد: اسرائیل نقطه تلاقی تفکر الهی و تفکر الحادیست ، اگر ما سراغ او نرویم یقین بدانید او سراغ ما می آید. نفی اسرائیل چه در عمل چه در تفکر، از الزامات بایسته نظام اسلامی است زیرا نتایج عملکردی آن رژیم نه تنها نظام اسلامی، که کل بشریت را تحت تاثیر خود قرار می دهد. آهنگ مبارزه با...

ادامه‌ی یادداشت