وطن یعنی هویت، اصل، ریشه

این یادداشت را در خصوص مطلب لندن آنان و شیراز مای آقای عباس عبدی نوشتم که در ذیلِ آن مطلب نیز به عنوانِ نظر منتشر شده است. جناب عبدی با سلام و عرضِ ارادت یادداشت پرمعنا و البته پرطعنه‌ی شما را در خصوص مفهومِ‌ وطن و ستایشِ وطن‌پرستی با مقایسه نامه‌ی دو هم‌وطن خواندم. افتخاری که از آشنایی با شما هنگامِ کار در ستاد آقای کروبی حاصل شده و شناختِ کلّی شما از روحیاتِ بنده را بهانه می‌کنم و نه پاسخ، که تکمله‌ای بر یادداشتِ شما و...

ادامه‌ی یادداشت