کرباسچی، کروبی و گلوله‌ی برفی

مصاحبه با کرباسچی (فیلم) اولین مصاحبه در مجموعه مصاحبه‌های «چرا کروبی» بود. حامیانِ برجسته و خوش‌سابقه‌ی کروبی نظیر عبدی، مهاجرانی، کرباسچی، نجفی و دیگر ژنرال‌های تیمِ کروبی باید روشن کنند که دلیلِ انتخابشان چه بوده تا استدلالشان در محکِ نقد آید و چراغی شود روشنگرِ راهِ ایران‌دوستانِ دودل در میانه‌ی میدان انتخابات. چند نکته‌ی مهم در سخنانِ کرباسچی بود که بد نیست به صورتِ‌ خلاصه مطرح شود. کرباسچی گشتِ‌ ارشاد را نه...

ادامه‌ی یادداشت

کناره‌گیری کروبی از انتخابات

صبحِ امروز در پی بازدیدِ نوروزی آقای احمدی‌نژاد از منزلِ آقای کروبی و پس از صحبت‌هایی که میانِ این دو بزرگوار رد و بدل شد، شیخِ اصلاحات با کمالِ ناباوری از میدانِ رقابتِ کناره کشید. با دستورِ جنابِ کروبی مبتنی بر اطلاع‌رسانی این واقعه در جهتِ توجیهِ حامیان و دعوتِ همگان به پیروی از مصحلت‌اندیشی ایشان گزارشِ این بازدید توسطِ این پایگاه منتشر می‌گردد. حوالی ساعت ۹ صبح امروز (پنجشنبه)، ریاستِ محترمِ جمهوری در معیتِ جمعی از...

ادامه‌ی یادداشت