سایه‌ی توهم

این یادداشت را در جوابِ خانم سایه سعیدی دختر مرحوم سعیدی سیرجانی نوشتم که گردانندگان سایت ssirjani.com (بنده!) را سرسپرده‌ی حکومت خوانده بوده: یکی از علاقه‌مندان اطلاع داد که بر تارکِ‌ قسمتی از وبسایتی که خانم سایه سعیدی برای نگهداری آثارِ مرحوم سعیدی سیرجانی تدارک دیده‌اند، این پیغام خودنمایی می‌کند: «دوستان ؛ تار نمای تقلبی ssirjani.com نمونه آشکارا از دست درازی جمهوری اسلامی به آنچه از آن مردم ایران است؛ می‌باشد.» مخلص به عنوانِ...

ادامه‌ی یادداشت

مردم‌سالاری با ترکه‌ی اضافه

از شما چه پنهان مدتی‌ست طرفدار ظهور و حضورِ دیکتاتورِ مصلح شده‌ام. ناگفته نماند که درباره‌ی کوسه‌ی ریش‌پهن بودنِ و خاصیتِ جمع‌النقیضینی آن هم زیاد خوانده و شنیده‌ام. اما از هر زاویه‌ای که به ملتِ ایران و موقعیتِ‌ جغرافیایی و منابعِ نکبت‌آورِ زمینی‌اش نگاه می‌‌کنم دموکراسی، آن هم از نوعِ غربی‌اش برای شروعِ تحول سرابی بیش نیست. ملتِ جالبی هستیم. مریض‌احوال و پرکمبود. می‌دانم لحن‌ام شبیه این شبه‌روشنفکرهایی شده...

ادامه‌ی یادداشت

درازدستانِ کوته‌آستینِ محراب‌نشین

جالب است که هر دم از این باغِ حکومتِ یک‌دستِ جمهوری اسلامی بری می‌رسد. زمانی سردار زارعیِ مفسدبراندازِ خود به اتهامِ فسادِ اخلاقی بازداشت می‌شود و به دنبال‌اش نماینده‌ی راست‌گرای مجلسِ هفتم و هشتم به دلیلِ عدمِ اختیار بر مواضعِ راستِ افراطی خود متهم به راندنِ رابطه‌ی نامشروع شده و روانه‌ی زندان می‌شود. به نظرِ البته صائبِ و متقنِ حقیر در چند صباحِ باقیمانده‌ی عمرِ دولتِ نهم از این دست اخبارِ به ظاهر حیرت‌انگیز اما در...

ادامه‌ی یادداشت

اندر بابِ آبریزگاه‌ها

 از عزیزان چه پنهان همیشه برایم این سوال مطرح بود که چرا توالت فرنگی شکل‌اش آنگونه است و نسخه‌ی شرقی‌اش اینگونه مسطح. مجالی دست داد هفته‌ی پیش برای بررسی. یکی از واحدهای درسی این ترم‌ام «بررسی آثار فرهنگ بر توسعه‌ی محصول» بود و در پایان می‌بایست موضوع یا محصولِ البته مربوطی را انتخاب می‌کردیم که نمایانگر این تاثیر باشد. فرصت را مغتنم شمرده و عنوانِ تحقیق‌ام را «بررسی چرایی تمایز در شکل و کارکردِ مستراح در غرب و شرق»...

ادامه‌ی یادداشت