لجن‌مالی ارزش‌ها و واژه‌ها

در ژاپن یک هم‌دوره‌ای داشتم یوویچ‌نام از بوسنی. این گل‌پسر که به سبب هیکلِ کپلی‌اش از سوی هم‌کلاسی‌ها به لقبِ پرطمطراق یوویچ‌گندهه مفتخر شده بود خلق و خویی متفاوت و نامتعارف از باقی دانشجوها داشت. مثلاً از جهاتی بسیار بی‌جنبه بود. کافی بود تا بنده خدایی از سر تعارف تعریفی از او کند تا عالم و آدم را برای مدت مدیدی بنده نباشد. منتظر بود دخترکی لبخندی محبت‌آمیز به او بزند تا در یک چشم به هم زدن عاشقِ سینه‌چاکِ و خاکِ پای...

ادامه‌ی یادداشت

تحریم‌گران بلاتقصیر

شبی دوستم از خشم‌اش نسبت به تحریمیان گفت. اینکه بر آنها که به احمدی‌نژاد رای دادند و برای‌اش رای ساختند حرجی نیست و توده‌ی عوامِ بی‌سواد را توبیخ و تنبیه نتوان کرد. اینکه قشر درس‌خوانده‌ی صاحب‌ادعای مملکت حقِ اشتباه در محاسبه و تحلیل غلطِ شرایط را ندارد و اغلبِ روشنفکران دیار ما چونان طبلِ توخالی‌اند و بی‌سوادی ذاتی‌شان را در پس کلمات پرطمطراق مخفی می‌کنند و در بزنگاه‌های تاریخی با پیچیدن نسخه‌ی همگانی نادرست خود...

ادامه‌ی یادداشت

چوب دو سر طلا!

رگ‌های گردن به‌غایت حول‌حوش انتخابات ریاست‌جمهوری قوی‌ست. این شعر را بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم (سال ۸۴) نوشتم، چون آن زمان معتقد بودم که حضرات اهل تحریم با سیاست نابخرادنه‌ی خود کشوری را سالها به عقب راندند. همچنان بعد از سال‌ها مصداق دارد و لاجرم این سند بی‌آبرویی را دوباره تقدیم خلق می‌کنم. آنچه حماقت و نه تصمیم بود بهرِ تحجّر همه تکریم بود آنچه برِ نهضتِ آزادگان فاتحه و مجلسِ ترحیم بود جُنبشکی کو به...

ادامه‌ی یادداشت

عنایت به حیز انتفاع حائز اهمیت فراوان است آقا جان!

هیچ توجه فرموده‌اید که نگارش برخی از لغات در موارد زیادی غلط صورت می‌گیرد و احدی هم متوجه آن نمی‌شود؟ از این اشتباه‌ها متاسفانه در میان گزارشگران نم‌کشیده‌سوادِ کشور کم یافت نمی‌شود، منتهی قضیه وقتی جالب می‌شود که غلطِ فوق باعث قلبِ معنی شود. نمونه می‌خواهید؟ «از حیّزِ انتفاع ساقط شدن». برای دوستانی که از لغت تخصصی حیض و استحاضه‌ی قلیله و کثیره و حائض اطلاعی ندارند تعریف این لغت را درحالیکه دشمن‌ام شرمنده و روی‌ام به...

ادامه‌ی یادداشت

چنین گفت حافظ…

پیغام‌گیره‌ای مشاهده می‌فرمایید پیغام هشداردهنده‌ی جدید الظهوری برای درِ اتاقِ هتل‌هاست. کاوشگرانِ موسسه‌ی تحقیقاتی معتبر SBHN  یا    (Sherouver Begu Hishkie Navafahme  ) در کشور پرتغال در نسخه‌ی خطی مغفول‌مانده‌ای از جنابِ لسان‌الغیب به غزل جدیدی برخورده‌اند که نشانگر آنست که استفاده از پیام‌ هشداردهنده در میان ایرانیان به قرن‌ها پیش برمی‌گردد و هنر همواره نزد ایرانیان بوده است و بس. آن هم نه در قالب صور قبیحه که در ظرفِ شهدِ...

ادامه‌ی یادداشت